Maailman muuttaminen on herkullista

Näemme, että vain yhdenlaisilla hiilareilla on oikeasti väliä. Nimittäin planeetan hiilareilla. Tutkimalla omaa hiilijalanjälkeämme, me voimme osaltamme lisätä tietoisuutta ruokavalintojen ilmastovaikutuksista. Haluamme olla osa isoa ratkaisua maailman hyväksi ilmastotaistelussa, mutta ilman yhteistyötä se ei onnistu.

Lue alta lisää Nyhtökauran ilmastovaikutuksesta & siitä miten sinä voit osallistua, jotta saadaan planeetan hiilarit laskuun. 

Planeetta kaipaa, että valitset lautasellesi ilmastoystävällisempiä proteiineja

Puhuessamme planeetan hiilareista tarkoitamme hiilidioksidia ja sen kavereita (kuten typpioksidia ja metaania) eli kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Tietyn tuotteen ilmastovaikutusta eli sen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen määrää kuvataan usein hiilijalanjälkenä, joka elintarvikkeiden kohdalla esitetään usein hiilidioksidiekvivalenttina tuotekiloa kohti (kg CO2e/kg).

Maapallon kannalta ruokavalinnoillamme on suuri merkitys, sillä ruokajärjestelmän osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on jopa 25–42%. Olemme alkaneet tutkia tuotteidemme ilmastovaikutuksia yhdessä CarbonCloudin kanssa, aloittaen sankarituotteestamme Nyhtökaura® Nudesta, joka on valmistettu juurillamme Suomessa. Nyhtökaura® Nude sisältää roimasti proteiinia (jopa 30g!!), mutta sillä on myös erinomaisen pieni hiilijalanjälki – vain 2,5 kg CO₂ e/kg – ja kaiken kukkuraksi se on herkullista! Mikä win-win tilanne!

Mistä Nyhtökaura® Nuden hiilijalanjälki muodostuu?

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta, sisältäen kaikki vaiheet raaka-aineiden tuotannosta aina ensimmäiselle asiakkaalle kuten kauppaan asti Suomessa.

Suurin osa Nyhtökauran® ilmastovaikutuksesta syntyy maataloudessa sekä raaka-aineiden ja lopputuotteiden valmistuksen aikana, pakkausten ja kuljetusten merkitys on vähäisempi. Tuotteen käyttäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kotona syntyvän ruokahävikin aiheuttamat päästöt voivat hyvinkin olla suuremmat kuin esimerkiksi pakkauksista syntyvät päästöt. Ilmastovaikutuksen jakautuminen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa on esitetty viereisessä kuvassa.

MAATALOUS

43% Nyhtökaura® Nuden ilmastovaikutuksista syntyy raaka-aineiden viljelystä. Maatalouteen lukeutuvat biologisten maaperän orgaanisten prosessien kasvihuonekaasupäästöt, orgaanisen maaperän hiilivuodot ja fossiilisten polttoaineiden käyttö työkoneissa sekä tuotantoprosessin, kuten lannotteista ja torjunta-aineista aiheutuvat päästöt. Lopputuotantoon sisältyvät lisäksi fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden kuivatuksesta syntyvä sähkön kulutus ja muut prosessit.

Me uskomme Pohjolan puhtaassa luonnossa viihtyvien kasvien voimaan, kestävään maatalouteen ja luonnollisesti ravitseviin ainesosiin. Aivan alkumetreiltä lähtien tavoitteemme on ollut käyttää huolella valittuja korkealaatuisia raaka-aineita ja hankkia ne niin läheltä kuin mahdollista. Nyhtökaura® Nuden valmistukseen tarvitaan vain kourallinen raaka-aineita: vesi, kaura (kauraproteiini, kauralese, täysjyväkaurajauho), herneproteiini, härkäpapuproteiini, rypsiöljy ja suola.

VALMISTUS

44% syntyvistä ilmastovaikutuksista syntyy raaka-aineiden prosessoinnista sekä tuotteidemme valmistamisesta Järvenpään tehtaalla. Käsittelemme raaka-aineitamme hellästi prosessoimalla niitä mahdollisimman vähän – Nyhtökauran® valmistusprosessi on oikeastaan melko samantapainen, kuin leivän valmistus. Käytämme hiilineutraaliksi sertifioidulla Järvenpään tehtaallamme energialähteenä 100 % uusiutuvaa tuulivoimaa ja höyryä.

KULJETUS

Kuljetus muodostaa 7% kokonaisilmastovaikutuksista, mukaan lukien raaka-aineiden kuljetukset tehtaalle ja tuotteiden kuljetukset tehtaalta ensimmäiselle asiakkaalle Suomessa. Kaikki raaka-aineet ja tuotteemme kuljetetaan vesillä laivalla tai maalla kuorma-autoilla. Raaka-aineemme hankitaan mahdollisimman paikallisesti – esimerkiksi kaikki kaura ja härkäpavut kasvavat Pohjoismaissa, pääosin Suomessa. 

PAKKAUS

6% syntyvistä ilmastovaikutuksista tulee pakkausmateriaaleista, kuten muovista ja pahvista. Pakkauksemme tärkein tehtävä on varmistaa, että ruoka on suojattu ja turvallinen käyttää. Koska suurin osa ilmastovaikutuksista syntyy alkutuotannossa, panostamme pakkausratkaisuihin, jotka vähentävät ruokahävikkiä ja minimoivat tuotteen ympäristövaikutuksia. Lisäksi etsimme aina ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja ja uusia tapoja niiden käyttöön. Tavoitteenamme on, että kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2030 mennessä. Pääpaino on täysin kierrätettävien pakkausten kehittäminen vuoteen 2025 mennessä. 

Entä mitä hiilijalanjäljen kertoo? Onko se korkea vai matala?

Erilaisten ruokien hiilijalanjäljissä on suuria eroja. Sillä miten, missä ja mistä ainesosista ruoka valmistetaan, on merkitystä. Valitsemalla tuotteita, jolla on pienempi hiilijalanjälki – voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi ja saada planeetan hiilarit laskuun. Eri tuotteiden hiilijalanjälkilaskelmien vertailu on kuitenkin haastavaa, koska laskelmia voidaan tehdä eri menetelmin ja oletuksin, eikä elintarviketeollisuudella vielä ole standardoitua ilmastovaikutuksen laskentamenetelmää. Yleisesti ottaen kasviproteiinien ilmastovaikutus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin eläinproteiinien, ja mitä vähemmän tuotetta on prosessoitu, sitä pienempi sen ilmastovaikutus on. Suomalaisen RuokaMinimi-hankkeen mukaan suomalainen kuluttaja voisi vähentää ruokavalionsa ilmastovaikutusta helposti 30–40 % vaihtamalla kasvipohjaisempaan ruokavalioon.

Jotta ilmastovaikutusten suuruusluokkien hahmottaminen olisi helpompaa, keräsimme taulukkoon tieteellisiä tutkimustuloksia eri proteiinilähteiden hiilijalanjäljistä. Ilmaisemme luvut taulukossa yksittäisten arvojen sijaan vaihteluväleinä ja keskiarvoina. Nyhtökauran hiilijalanjälki vaihtelee riippuen pakkauskoosta ja kohdemarkkinasta. Lähteet: Ilmasto-opas & CarbonCloud

Vastuullisuus
matkamme jatkuu

Osana Pauligia olemme sitoutuneet Pauligin kestävän kehityksen ohjelmaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, mukaan lukien tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Tuotteidemme ilmastovaikutusten parempi ymmärrys auttaa meitä suunnittelemaan tulevia toimia ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

Vuonna 2020 siirryimme käyttämään 100 % uusiutuvaa tuulivoimaa tehtaallamme Järvenpäässä ja vähensimme oman tuotantomme aiheuttamia päästöjä 96 %! Jäljelle jäävät päästöt höyryn tuotannosta, kylmäainevuodoista ja syntyvästä jätteestä on kompensoitu rahoittamalla kolmansien osapuolten verifioimia metsänsuojelu- ja metsitysprojekteja. Siispä emme voisi olla ylpeämpiä siitä, että tehtaamme Järvenpäässä on Toukokuusta 2021 ollut hiilineutraali! Tärkeä askel tänä vuonna kestävän kehityksen matkalla on ollut myös pakkausuudistus, jonka avulla pyrimme vähentämään hävikkiä ja onnistuimme vähentämään muovin määrää Nyhtökaura-pakkauksessa 30 %.

  Haluamme olla edelläkävijä ilmastotoimissa ja etsimme aina tapoja toimia entistäkin paremmin, kun pelastettavana on maapallo tuleville sukupolville. Jatkamme työtä toimintojemme energiatehokkuuden parantamiseksi, tehtaan kierrätysasteen nostamiseksi sekä ruokahävikin pienentämiseksi jatkuvasti. Myös tapoja vähentää arvoketjun alkupään ilmastovaikutuksia etsitään yhdessä kumppaneiden ja toimittajien kanssa.

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus meille merkitsee

TUTUSTU SYDÄNTÄ LÄMMITTÄVIIN JA MAApalloA VIILENTÄVIIN RESEPTEIHIN  

Ruoka on yksittäisen kuluttajan helpoin (ja herkullisin!!) tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ilmastoystävällinen ruokavalio koostuu pääosin kasvipohjaisista ja ravitsevista tuotteista. Olemme kehitelleet reseptiikkaa, joilla pääset helposti tutustumaan Nyhtökaura®– & Delikaura™ tuotteisiin. Rakastamme ruokaa ja se on iso osa jokapäiväistä elämäämme (kaikkien on syötävä!). Kokeile alla olevia reseptejä ja jaa meille omasi! Voit auttaa saamaan planeetan hiilarit laskuun myös kiinnittämällä huomiota ruokahävikin pienentämiseen ja pakkausmateriaalien kierrättämiseen. Yhdessä voimme muuttaa maailmaa, yksi ateria kerrallaan.

FAQ

Hiilijalanjälkilaskelma raportti

Mikä hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa tietyn tuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta, sisältäen kaikki eri kasvihuonepäästöt (hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppidioksidi N2O jne.). Elintarvikkeiden kohdalla puhutaan usein hiilidioksidiekvivalentista tuotekiloa kohti (kg CO2e/kg). Tässä esitetyt hiilijalanjälkilaskelmat ​​sisältävät päästöt tuotantoketjun kaikista vaiheista maatilalta alueelliseen jakelukeskukseen tai ensimmäiselle asiakkaalle, kuten kauppaan. Tietyllä elintarvikkeella voidaan raportoida olevan erilaisia hiilijalanjälkiä riippuen tuotantopaikasta, tuotantoprosesseista ja käytetyistä energianlähteistä. Laskentamenetelmässä tehdyt valinnat ja tiedon puute voivat myös aiheuttaa eroja ​​tutkimusten tuloksissa.​

Miksi G&G halusi laskea Nyhtökaura Nuden hiilijalanjäljen?

Haluamme tarjota asiakkaillemme parempaa tietoa arkisten päätösten tueksi ja lisätä tietoisuutta ruokavalintojen ilmastovaikutuksista. Haluamme edistää sekä ihmisten että maapallon hyvinvointia. Näemme ilmastovaikutuslaskelman myös tärkeänä sisäisen kehityksen työkaluna. Nyt meillä on Nyhtökaura Nudesta tarkempaa tietoa, jonka pohjalta voimme suunnitella tulevia toimia ilmastovaikutusten vähentämiseksi. 

Miten Nyhtökauran hiilijalanjälki vertautuu muihin kasviproteiineihin?

Tuotteiden hiilijalanjälkitulosten vertaileminen on hankalaa, koska laskelmia voidaan tehdä erilaisilla menetelmillä, laajuuksilla ja allokaatioilla, joten ensin tulisi varmistaa, että käytettävät menetelmät ovat samantapaiset. Yleisesti ottaen kasviproteiinien ilmastovaikutus on huomattavasti pienempi kuin eläinproteiinien, ja mitä vähemmän tuotetta on prosessoitu, sitä pienempi sen ilmastovaikutus on. ​

Mikä on Delikauran hiilijalanjälki?

Olemme aloittaneet tuotteittemme ilmastovaikutusten mittaamisen, ja aloitimme ensimmäisestä ja suosituimmasta tuotteestamme Nyhtökaura® Nudesta. Myös muiden Gold&Green®-tuotteiden hiilijalanjäljet on tarkoitus laskea tulevaisuudessa. Pohjolan kaura yhdistettynä palkokasveihin on innovaatiomme ydin. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä on kaikkien tuotteidemme perusta. Niiden lisäksi Nyhtökauran® muissa makuvaihtoehdoissa ja Delikaura™ -tuotteissa on muitakin ainesosia, kuten mausteita. Muillakin tuotteillamme on alusstavien arvioiden mukaan verraten pieni hiilijalanjälki.​

Kuka on CarbonCloud?

CarbonCloud on tutkimukseen pohjaava foodtech-yritys, jonka disruptiivinen, verkkopohjainen alusta mahdollistaa elintarvikkeiden ja niiden tuotantoprosessien ilmastojalanjälkien yksityiskohtaiset laskelmat. CarbonCloudin alusta tarjoaa elintarviketuottajille eri puolilla maailmaa keinon laskea, eritellä ja parantaa tuotteidensa ilmastojalanjälkiä ja tehdä samalla toiminnastaan läpinäkyvämpää kuluttajille. Lue lisää laskentamanetelmästä (englanniksi): https://carboncloud.com/faq/