Maailman muuttaminen on herkullista

Näemme, että vain yhdenlaisilla hiilareilla on oikeasti väliä. Nimittäin planeetan hiilareilla. Tutkimalla omaa hiilijalanjälkeämme, me voimme osaltamme lisätä tietoisuutta ruokavalintojen ilmastovaikutuksista. Haluamme olla osa isoa ratkaisua maailman hyväksi ilmastotaistelussa, mutta ilman yhteistyötä se ei onnistu.

Lue alta lisää Nyhtökauran ilmastovaikutuksesta & siitä miten sinä voit osallistua, jotta saadaan planeetan hiilarit laskuun. 

Planeetta kaipaa, että valitset lautasellesi ilmastoystävällisempiä proteiineja

Puhuessamme planeetan hiilareista tarkoitamme hiilidioksidia ja sen kavereita (kuten typpioksidia ja metaania) eli kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Tietyn tuotteen ilmastovaikutusta eli sen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen määrää kuvataan usein hiilijalanjälkenä, joka elintarvikkeiden kohdalla esitetään usein hiilidioksidiekvivalenttina tuotekiloa kohti (kg CO2e/kg).

Maapallon kannalta ruokavalinnoillamme on suuri merkitys, sillä esimerkiksi useilla proteiinilähteillä on kammottavan suuri ilmastovaikutus. Olemme alkaneet tutkia tuotteidemme ilmastovaikutuksia yhdessä CarbonCloudin kanssa, aloittaen sankarituotteestamme Nyhtökaura® Nudesta, joka on valmistettu juurillamme Suomessa. Nyhtökaura® Nude sisältää roimasti proteiinia (jopa 30g!!), mutta sillä on myös erinomaisen pieni hiilijalanjälki – vain 2,4 kg CO₂ e/kg – & kaiken kukkuraksi se on herkullista! Mikä win-win tilanne!

Mistä Nyhtökaura® Nuden hiilijalanjälki muodostuu?

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta, sisältäen kaikki vaiheet raaka-aineiden tuotannosta aina ensimmäiselle asiakkaalle kuten kauppaan asti Suomessa.

Suurin osa Nyhtökauran® ilmastovaikutuksesta syntyy maataloudessa sekä ainesosien ja lopputuotteiden valmistuksessa. Kuluttajan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että ruokahävikin aiheuttamat päästöt voivat helposti olla merkittävämpiä kuin esim. pakkaukset, koska pakkausten osuus ilmastovaikutuksista on suhteellisen pieni. Ilmastovaikutuksen jakautuminen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa on esitetty viereisessä kuvassa.

VALMISTUS

44% syntyvistä ilmastovaikutuksista syntyy raaka-aineiden prosessoinnista sekä tuotteidemme valmistamisesta Järvenpään tehtaalla. Käsittelemme raaka-aineitamme hellästi prosessoimalla niitä mahdollisimman vähän – Nyhtökauran® valmistusprosessi on oikeastaan melko samantapainen, kuin leivän valmistus.

PAKKAUs

6% syntyvistä ilmastovaikutuksista tulee pakkausmateriaaleista, kuten muovista ja pahvista. Pakkauksemme tärkein prioriteetti on varmistaa, että ruoka on suojattu ja turvallinen käyttää. Koska suurin osa ilmastovaikutuksista syntyy alkutuotannossa, panostamme pakkausratkaisuihin, jotka vähentävät ruokahävikkiä ja minimoivat tuotteen ympäristövaikutuksia. Lisäksi etsimme aina ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja ja uusia tapoja niiden käyttöön. Tavoitteenamme on, että kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2030 mennessä. Pääpaino on täysin kierrätettävien pakkausten kehittäminen vuoteen 2025 mennessä. 

MAATALOUS

43% Nyhtökaura® Nuden ilmastovaikutuksista syntyy raaka-aineiden viljelystä. Maatalouteen lukeutuvat biologisten maaperän orgaanisten prosessien kasvihuonekaasupäästöt, orgaanisen maaperän hiilivuodot ja fossiilisten polttoaineiden käyttö työkoneissa sekä tuotantoprosessin, kuten lannotteista ja torjunta-aineista aiheutuvat päästöt. Lopputuotantoon sisältyvät lisäksi fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden kuivatuksesta syntyvä sähkön kulutus ja muut prosessit.

Uskomme pohjoismaisten kasvien voimaan, kestävään maatalouteen ja yksinkertaisiin ainesosiin. Aivan alkumetreiltä lähtien tavoitteemme on ollut käyttää huolella valittuja korkealaatuisia raaka-aineita paikallisilta kasvattajilta ja jalostajilta Suomessa aina kuin mahdollista. Nyhtökaura® Nuden ainesosaluettelo on lyhyt ja yksinkertainen: vesi, kaura (kauraproteiini, kauralese, täysjyväkaurajauho), herneproteiini, härkäpapuproteiini, rypsiöljy ja suola.

KULJETUS

Kuljetus muodostaa 7% kokonaisilmastovaikutuksista, mukaan lukien raaka-aineiden kuljetukset tehtaalle ja tuotteiden kuljetukset tehtaalta ensimmäiselle asiakkaalle Suomessa. Kaikki raaka-aineet ja tuotteemme kuljetetaan vesillä laivalla tai maalla kuorma-autoilla. Raaka-aineemme hankitaan mahdollisimman paikallisesti – esimerkiksi kaikki kaura ja härkäpavut kasvavat Pohjoismaiden puhtaassa luonnossa, osittain Suomessa. 

Entä mitä hiilijalanjäljen kertoo? Onko se korkea vai matala?

Valitsemalla tuotteen, jolla on pienempi hiilijalanjälki – voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi ja saada planeetan hiilarit laskuun. Tuotteiden hiilijalanjälkien vertailu on kuitenkin haastavaa, sillä laskelmat voidaan tehdä erilaisilla menetelmillä, laajuuksilla ja allokoinneilla. Siitä huolimatta kasvipohjaisilla proteiineilla on yleisesti ottaen huomattavan pieni ilmastovaikutus eläinproteiineihin verrattuna, mitä vähemmän tuotetta on prosessoitu, sitä pienempi sen ilmastovaikutus on.

Jotta ruoka-aineiden ilmastovaikutusten suuruusluokkien hahmottaminen olisi helpompaa, keräsimme vieressä olevaan taulukkoon tieteellisiä tutkimustuloksia eri proteiinilähteiden elinkaarianalyyseistä. Ilmastovaikutuksissa voi olla suuria eroja riippuen missä ja miten tuotteet on valmistettu, joten ilmaisemme ruokien ilmastovaikutukset vieressä olevassa taulukossa yksittäisten arvojen sijaan vaihteluväleinä. Kuvassa pylväät kuvaavat ilmastovaikutuksien vaihteluväliä, ja keskiarvo on esitetty pylväässä näkyvällä poikkiviivalla. Luvut on esitetty hiilidioksidiekvivalentteina kiloa kohden.

vastuullisuuSmatkamme jatkuu

Osana Pauligia olemme sitoutuneet Pauligin kestävän kehityksen ohjelmaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, mukaan lukien tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Tuotteidemme ilmastovaikutusten parempi ymmärrys on tärkeä askel kohti entistäkin pienempiä ilmastovaikutuksia. Koska ilmastovaikutukset arvoketjun ensimmäisissä vaiheissa muodostavat merkittävän osan hiilijalanjäljestä, etsimme myös tapoja vähentää näitä arvoketjun ilmastovaikutuksia yhdessä toimittajien ja kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2020 siirryimme käyttämään 100 % uusiutuvaa tuulivoimaa tehtaallamme Järvenpäässä ja vähensimme oman tuotantomme aiheuttamia päästöjä 96 %! Jäljelle jäävät päästöt höyryn tuotannosta, kylmäainevuodoista ja syntyvästä jätteestä on kompensoitu rahoittamalla kolmansien osapuolten verifioimia metsänsuojelu- ja metsitysprojekteja. Siispä emme voisi olla ylpeämpiä siitä, että tehtaamme Järvenpäässä on Toukokuusta 2021 ollut hiilineutraali! Tärkeä askel tänä vuonna kestävän kehityksen matkalla on ollut myös pakkausuudistus, jonka avulla pyrimme vähentämään hävikkiä.

 

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus meille merkitsee

Liity herkulliseen kasvipohjaiseen vallankumoukseen

Auta meitä laittamaan planeetan hiilarit laskuun. Ruoka on kuluttajan helpoin (ja herkullisin!!) tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ilmastoystävällinen ruokavalio koostuu pääosin kasvipohjaisista ja ravitsevista tuotteista. Ruokajärjestelmän osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on jopa 25–42% ja yli puolet päästöistä on peräisin eläintuotannosta. Yleisesti ottaen kasvipohjaisilla proteiineilla on huomattavasti pienempi ilmastovaikutus kuin eläinproteiineilla. Valitsemalla lautasellesi tuotteita, joilla on pieni ilmastovaikutus, autat saamaan planeetan hiilarit laskuun. Voit todella tehdä muutoksen jo yhdellä aterialla. Pienillä valinnoilla jokainen voi vaikuttaa sekä omaan hyvinvointiin että planeetan tilaan.

TUTUSTU SYDÄNTÄ LÄMMITTÄVIIN JA MAApalloA VIILENTÄVIIN RESEPTEIHIN  

Olemme kehitelleet reseptiikkaa, joilla pääset helposti tutustumaan Nyhtökaura®– & Delikaura™ tuotteisiin. Rakastamme ruokaa ja se on iso osa jokapäiväistä elämäämme (kaikkien on syötävä!). Kokeile alla olevia reseptejä ja jaa meille omasi! Voit auttaa saamaan planeetan hiilarit laskuun kiinnittämällä huomiota ruokahävikin pienentämiseen ja pakkausmateriaalien kierrättämiseen. Yhdessä voimme muuttaa maailmaa, pienikin teko kerrallaan. Meille sillä on iso merkitys.  

FAQ

Hiilijalanjälkilaskelma raportti

Mikä hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa tietyn tuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta, sisältäen kaikki eri kasvihuonepäästöt (hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppidioksidi N2O jne.). Elintarvikkeiden kohdalla puhutaan usein hiilidioksidiekvivalentista tuotekiloa kohti (kg CO2e/kg). Tässä esitetyt hiilijalanjälkilaskelmat ​​sisältävät päästöt tuotantoketjun kaikista vaiheista maatilalta alueelliseen jakelukeskukseen tai ensimmäiselle asiakkaalle, kuten kauppaan. Tietyllä elintarvikkeella voidaan raportoida olevan erilaisia hiilijalanjälkiä riippuen tuotantopaikasta, tuotantoprosesseista ja käytetyistä energianlähteistä. Laskentamenetelmässä tehdyt valinnat ja tiedon puute voivat myös aiheuttaa eroja ​​tutkimusten tuloksissa.​

Miksi G&G halusi laskea Nyhtökaura Nuden hiilijalanjäljen?

Haluamme tarjota asiakkaillemme parempaa tietoa arkisten päätösten tueksi ja lisätä tietoisuutta ruokavalintojen ilmastovaikutuksista. Haluamme edistää sekä ihmisten että maapallon hyvinvointia. Näemme ilmastovaikutuslaskelman myös tärkeänä sisäisen kehityksen työkaluna. Nyt meillä on Nyhtökaura Nudesta tarkempaa tietoa, jonka pohjalta voimme suunnitella tulevia toimia ilmastovaikutusten vähentämiseksi. 

Miten Nyhtökauran hiilijalanjälki vertautuu muihin kasviproteiineihin?

Tuotteiden hiilijalanjälkitulosten vertaileminen on hankalaa, koska laskelmia voidaan tehdä erilaisilla menetelmillä, laajuuksilla ja allokaatioilla, joten ensin tulisi varmistaa, että käytettävät menetelmät ovat samantapaiset. Yleisesti ottaen kasviproteiinien ilmastovaikutus on huomattavasti pienempi kuin eläinproteiinien, ja mitä vähemmän tuotetta on prosessoitu, sitä pienempi sen ilmastovaikutus on. ​

Mikä on Delikauran hiilijalanjälki?

Olemme aloittaneet tuotteittemme ilmastovaikutusten mittaamisen, ja aloitimme ensimmäisestä ja suosituimmasta tuotteestamme Nyhtökaura® Nudesta. Myös muiden Gold&Green®-tuotteiden hiilijalanjäljet on tarkoitus laskea tulevaisuudessa. Pohjolan kaura yhdistettynä palkokasveihin on innovaatiomme ydin. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä on kaikkien tuotteidemme perusta. Niiden lisäksi Nyhtökauran® muissa makuvaihtoehdoissa ja Delikaura™ -tuotteissa on muitakin ainesosia, kuten mausteita. Muillakin tuotteillamme on alusstavien arvioiden mukaan verraten pieni hiilijalanjälki.​

Kuka on CarbonCloud?

CarbonCloud on tutkimukseen pohjaava foodtech-yritys, jonka disruptiivinen, verkkopohjainen alusta mahdollistaa elintarvikkeiden ja niiden tuotantoprosessien ilmastojalanjälkien yksityiskohtaiset laskelmat. CarbonCloudin alusta tarjoaa elintarviketuottajille eri puolilla maailmaa keinon laskea, eritellä ja parantaa tuotteidensa ilmastojalanjälkiä ja tehdä samalla toiminnastaan läpinäkyvämpää kuluttajille. Lue lisää laskentamanetelmästä (englanniksi): https://carboncloud.com/faq/