Reseptikuvakilpailun säännöt

Järjestäjä

Gold&Green Foods Oy, Hämeentie 157, 00560 Helsinki
Y-tunnus 2685444-2

Myöhemmin ”Järjestäjä.”

Kilpailun alkamis- ja päättymisaika sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan kampanjasivulla. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Gold&Green Foodsin työntekijät ja henkilöt, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä kilpailun sääntöjä koskevalla sivulla.

Kilpailun palkinto ja voittajien valitseminen

Kilpailun palkinto on määritelty kampanjasivulla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Kilpailun voittajat valitsee Järjestäjä. Järjestäjä valitsee kunkin kilpailussa mukana olevan reseptin kohdalla voittajaksi osallistujan, jonka lähettämää reseptikuvaa pitää parhaiten kyseiselle reseptille sopivana. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä osallistujan lähettämän kuvan, mikäli Järjestäjä havaitsee viitteitä siitä, että kuva ei ole osallistujan itsensä ottama.

Voittajien valinta tehdään viimeistään kilpailun päätyttyä 31.1.2020. Järjestäjä kuitenkin pidättää itsellään oikeuden valita osan voittajista jo ennen kilpailun päättymispäivää. Tässä tapauksessa kyseiset reseptit eivät valinnan jälkeen enää ole mukana kilpailussa. Kilpailussa edelleen mukana olevat reseptit ovat nähtävissä kampanjasivulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookissa, Instagramissa tai sähköpostilla. Mikäli kilpailun voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Voittajien nimien julkaiseminen ja henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta Järjestäjän valitsemissa medioissa.

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia, vaan käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi.

Järjestäjä ei käytä osallistujien tietoja suoramarkkinointiin eikä luovuta niitä kolmansille tahoille pois lukien kilpailun palveluntarjoaja (BCaster Oy, Karhumäenkuja 2, Aviabulevardi 2, 01530 Vantaa, Y-tunnus 2798841-8). Lisätietoja Järjestäjän tietosuojasta löytyy täältä. BCaster Oy:n tietosuoja on luettavissa täällä.

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (myöhemmin ”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun voittajaksi valittu osallistuja antaa Järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjällä on siten oikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. Kilpailumateriaalin tekijänoikeudet säilyvät yksinomaan osallistujalla itsellään ja Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan tekijänoikeuksien omistavan tahon julkaistessaan Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. Käyttöoikeus Kilpailumateriaaliin, jota ei valita voittoon tässä kilpailussa, jää Järjestäjän toimesta käyttämättä, ellei osallistujan kanssa toisin sovita.

Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Instagramin, Twitterin tai YouTuben tai käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan Järjestäjän verkkosivuilla osoitteessa gg.fi

Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

Kilpailun säännöt on päivitetty 16.12.2019.