For a healthier planet.

ILMASTOTOIMET JA KIERTOTALOUS

Pauligin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vuoteen 2025 mennessä kaikki pakkaukset ovat kierrätettäviä ja vuoteen 2030 mennessä ne valmistetaan täysin uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista.

Hyvässä seurassa – Edelläkävijänä ilmastotoimissa

Pauligilla on Suomen ensimmäinenä elintarvikeyrityksenä Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet. Paulig on päättänyt tukea Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaa ja sitoutua rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 °C:seen omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan. Pauligin tavoitteet ovat tällä hetkellä kaikkein kunnianhimoisimmat Science Based Targets -aloitteessa asetetuista tavoitteista. Pauligin tavoitteena on vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat osa Pauligin kunnianhimoista vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtiö julkaisi huhtikuussa 2020. Osana Paulig-konsernia, pyrimme myös edelläkävijyyteen ilmastotoimissamme ja etsimme aina entistä parempia tapoja toimiimme, kun on kyse koko maailmankaikkeuden parhaan planeetan – maapallon – pelastamisesta. Kun me Gold&Greenillä® puhumme ruoan ympäristövaikutuksista, otamme huomioon esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, veden kulutuksen, maankäytön ja luonnon monimuotoisuuden.

Olemme osa Paulig-konsernia, ja mekin haluamme olla edelläkävijöitä ilmastotoimissa. Etsimme aina tapoja toimia entistäkin paremmin, kun pelastettavana on koko universumin paras planeetta – maapallo. Kun me Gold&Greenillä puhumme ruoan ympäristövaikutuksista, otamme huomioon esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, veden kulutuksen, maankäytön ja luonnon monimuotoisuuden. 

Kasvipohjaisilla aterioilla on pienempi vesijalanjälki, pienemmät hiilidioksidipäästöt ja niiden tuottamiseen tarvitaan vähemmän peltoalaa.

Win-win!

Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi, ateria kerrallaan

Ruoka on yksi helpoimmista (ja maukkaimmista!) tavoista taistella ilmastonmuutosta vastaan. Syy on se, että suunnilleen 27 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä on peräisin ruokajärjestelmästä, ja vaikka vain viidennes ravintomme kaloreista saadaan eläinperäisistä tuotteista, niiden tuotanto synnyttää yli puolet ruokajärjestelmän päästöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella ateriavalinnalla on merkitystä. Esimerkiksi punaisen lihan korvaaminen pavuilla vähentää aterian hiilidioksidipäästöjä yli 95 %.

Meille on tärkeää tiedostaa oman toimintamme ja tuotteidemme ilmastovaikutukset niiden vähentämiseksi. Siitä syystä olemme tutkineet Nyhtökaura® Nuden ilmastovaikutuksia. Tutkimusten tulokset auttavat meitä tunnistamaan arvoketjumme ongelmakohdat ilmaston kannalta ja voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa miettiä toimia, niiden vähentämiseksi. Meille hiilijalanjälkilaskelma toimii sisäisenä kehitystyökaluna kestävän kehityksen työssä auttaen meitä tunnistamaan arvoketjumme ongelmakohdat ilmaston kannalta. Haluamme auttaa myös asiakkaitamme tekemään helpommin tietoisia jokapäiväisiä päätöksiä.

Jotta ruoka-aineiden ilmastovaikutusten suuruusluokkien hahmottaminen olisi helpompaa, keräsimme vieressä olevaan taulukkoon tieteellisiä tutkimustuloksia eri proteiinilähteiden elinkaarianalyyseistä. Ilmastovaikutuksissa voi olla suuria eroja riippuen missä ja miten tuotteet on valmistettu, joten ilmaisemme ruokien ilmastovaikutukset vieressä olevassa taulukossa yksittäisten arvojen sijaan vaihteluväleinä. Kuvassa pylväät kuvaavat ilmastovaikutuksien vaihteluväliä, ja keskiarvo on esitetty pylväässä näkyvällä poikkiviivalla. Luvut on esitetty hiilidioksidiekvivalentteina kiloa kohden.

Koska uskomme avoimuuteen ja yhdessä tekemisen voimaan, teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa vastuullisuusindikaattoreiden ja ilmastovaikutusten laskentamenetelmien kehittämiseksi elintarviketeollisuudelle. Teemme kovasti töitä voidaksemme tarjota kuluttajille enemmän kasvipohjaisia vaihtoehtoja, joiden avulla maailman muuttaminen on helpompaa.

Mikä hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa tietyn tuotteen koko elinkaaren ilmastovaikutusta, sisältäen kaikki eri kasvihuonepäästöt (hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppidioksidi N2O jne.). Elintarvikkeiden kohdalla puhutaan usein hiilidioksidiekvivalentista tuotekiloa kohti (kg CO2e/kg). Tässä esitetyt hiilijalanjälkilaskelmat ​​sisältävät päästöt tuotantoketjun kaikista vaiheista maatilalta alueelliseen jakelukeskukseen. Tietyllä elintarvikkeella voidaan raportoida olevan erilaisia hiilijalanjälkiä riippuen tuotantopaikasta, tuotantoprosesseista ja käytetyistä energianlähteistä. Laskentamenetelmässä tehdyt valinnat ja tiedon puute voivat myös aiheuttaa eroja ​​tutkimusten tuloksissa.

Tutustu Nyhtökaura® Nuden hiilijalanjälkeen

Yhdessä luonnon kanssa & sitä kunnioittaen

Yli 80 prosenttia maatalousmaasta on eläinperäisten elintarvikkeiden tuotannon käytössä, vaikka vain 18 prosenttia ruokamme kaloreista on peräisin näistä tuotteista. 

Ihmisten ruokajärjestelmä vaikuttaa selkeästi luonnon monimuotoisuuden supistumiseen maalla ja makeissa vesissä. Eikä ihme, sillä noin 40 % maapallon maapinta-alasta on maataloustuotannon käytössä. Ja peltomaalla kasvatetaan suurimmaksi osaksi samoja satokasveja kaikkialla – vain kolmen kasvin (riisi, vehnä ja maissi) osuus on lähes 60 % kaikista ihmisten kuluttamista kasvipohjaisista kaloreista. Ruokajärjestelmämme on suurin aiheuttava tekijä luonnon monimuotoisuuden supistumiseen, trooppisten alueiden metsäkatoon ja elinympäristöjen häviämiseen ja heikkenemiseen. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että jos muutamme ruokajärjestelmäämme ja samalla lisäämme suojelutoimia, aiheuttamamme vahinko on korjattavissa. Ruokajärjestelmämme monimuotoisuuden lisääminen ja kasvipohjaisten proteiinien osuuden kasvattaminen ruokavaliossa ovat molemmat maailmanlaajuisia keinoja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tämän vuoksi olemme valinneet tuotteisiimme monipuoliset kasvipohjaisten proteiinien lähteet. Nämä kolme muskettisoturiamme ovat kaura, herne ja härkäpapu.

Maailman maatalousmaasta 83 % on eläinperäisten tuotteiden tuotannon käytössä, vaikka niistä saadaan vain 18 % ruokakaloreista ja 37 % proteiinista.

Ruoan tuotannon ja kulutustottumusten muutos on välttämätöntä luonnolle suotuisan hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi.

SUUREMPI MYÖNTEINEN VAIKUTUS, PIENEMPI VESIJALANJÄLKI

Veden kulutukseen on helppo vaikuttaa pienillä arjen valinnoilla, kuten lyhentämällä aikaa suihkussa. Mutta on myös tärkeää ymmärtää veden piilokulutus, eli kuluttamiemme tuotteiden tuotantoon käytetyn veden määrä.

Gold&Green® on syntynyt Suomessa, missä olemme onnekkaita siitä, että meillä on paljon luonnon vesivaroja suhteessa väestön määrään. Tämä tarkoittaa kahta asiaa: ensinnäkin moni meistä on tottunut käyttämään vettä huoletta ajattelematta asiaa sitä enempää, emmekä aina muista, että moni muu maa ei ole yhtä onnekas vesivarojen suhteen. Toiseksi viljely täällä aiheuttaa pienemmän rasitteen lemppari planeetamme makean veden varannoille.

Koska rakastamme tiedettä ja vastuullisuuttamme ohjaa tutkimustieto, halusimme selvittää tarkalleen miten paljon vettä Nyhtökauran® tuotantoon tarvitaan. Aalto-yliopiston tutkimus osoitti, että Nyhtökauran® vesijalanjälki on 1 370 l/kg. Se on huomattavasti pienempi kuin monien perinteisten proteiinipitoisten elintarvikkeiden (esim. noin puolet broilerinlihan ja suunnilleen 1/10 naudanlihan vesijalanjäljestä). Tämä tarkoittaa, että kun korvaat yhden naudanliha-aterian Nyhtökauralla®, säästät jopa seitsemän kylpyammeellista vettä! Aika hämmästyttävää, eikö?

KOKEILE VESIJALANJÄLKILASKURIAMME JA HÄMMÄSTY!

Pakkausfilosofia – TUOTTEEN SUOJAAMINEN

Jos ruokahävikki olisi maa, se olisi maailman kolmanneksi suurin päästöjen tuottaja.

Laadukkailla ja kestävillä pakkauksilla on tärkeä merkitys tuotteiden suojaamisessa ja ruokahävikin vähentämisessä. Pakkauskehityksessä meille on aina tärkeintä on varmistaa, että pakkaus suojaa elintarviketta. Keskitymme luomaan pakkausratkaisuja, jotka vähentävät ruokahävikkiä ja tuotteen ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan. Etsimme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja ja uusia tapoja käyttää niitä.

Ruokahävikkiä vähentävät pakkaukset ovat tärkeä keino pienentämään tuotteen kokonaisympäristövaikutuksia, koska suurin osa vaikutuksista syntyy alkutuotannossa. Pakkauksen sisällä olevan ruoan tuotantoon tarvitaan lähes aina enemmän energiaa, viljelymaata ja vettä kuin itse pakkauksen valmistamiseen. Esimerkiksi leivän maapalloa lämmittävä vaikutus on suunnilleen 22 kertaa suurempi kuin sitä suojaavan pakkauksen. Naudanlihan kohdalla suhde on 90. Ja juuston 190! Ketsupin lämmityspotentiaali on vain kolme kertaa sen pakkausta suurempi.

YMPÄRI MENNÄÄN & YHTEEN TULLAAN

Uskomme kiertotalouteen ja kierrätysmateriaalien käyttöön perustuvaan strategiaan. Noudatamme samaa periaatetta oheistuotteissamme, kuten paidoissa ja kasseissa, ja teemme yhteistyötä saman filosofian jakavien kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi partnerimme Globe Hope valmistaa kylmäkasseja teollisuussäkeistä, joissa kaura ja palkokasvit on kuljetettu tehtaalle.

Terveyttä ja hyvinvointia ihmisille ja maapallolle

Pauligin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia sen liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia.

Terveellisempi tulevaisuus, yksi ateria kerrallaan. Heti alkumetreillä totesimme, että jos haluamme luoda maailmaa muuttavan tuotteen, sen täytyisi olla terveellinen, helppo valmistaa ja ennen kaikkea suussa sulavan herkullinen. Uskomme Pohjolan kasvien & yksinkertaisen raaka-aineiden voimaan, niinpä yhdistimme tutut ainekset eli Pohjolan kauran, keltaherneen ja härkäpavun ja niin syntyi Nyhtökaura®. Kauran ja palkokasvien yhdistelmä on tuotteidemme perusta, ja myös yrityksemme nimi kuvaa tätä ainutlaatuista yhdistelmää. Tuotevalikoimamme on 100% kasvipohjainen ja kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita, jotka ovat entistä parempia sekä ihmisille että planeetalle.

Lue lisää

ILMASTOTOIMET & KIERTOTALOUS

Pauligin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vuoteen 2025 mennessä kaikki pakkaukset ovat kierrätettäviä ja vuoteen 2030 mennessä ne valmistetaan täysin uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista.

Maailman muuttaminen on herkullista. Suosimalla kasvipohjaista ruokaa, voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja suojella puhdasta vettä ja maa-alueita. Korvaamalla jo yhden naudanliha-aterian Nyhtökauralla®, säästät 7 kylpyammeellista (1321 litraa) vettä! Joten jos etsit yksinkertaista (ja herkullista!) keinoa suojella maailman parasta planeetta, olet löytänyt sen!

Lue lisää

Oikeudenmukainen ja osallistava toiminta

Pauligin tavoitteena on, että kaikki riskialueilta tulevat raaka-aineet ovat poikkeuksetta peräisin vastuullisiksi varmennetuista lähteistä viimeistään vuonna 2030. Tavoitteena on olla oikeudenmukainen ja osallistava kumppani sekä työnantaja koko arvoketjussa.

Tulevaisuusystävällistä ruokaa maailman onnellisimmasta maasta – Suomesta! Gold&Green® on syntynyt Suomessa, jonka kylmässä ja ankarassa ilmastossa kaura kasvaa vahvaksi. Täällä kaura viihtyy, mikä on ymmärrettävää, sillä onhan Suomi virallisesti maailman onnellisin maa. Suomi on myös yksi maailman tasa-arvoisimmista, oikeudenmukaisimmista ja turvallisimmista yhteiskunnista – nämä ovat myös Gold&Greenin® työyhteisön peruspilareita. Nyhtökauran® tekijät koostuvat monimuotoisesta jengistä. Erilaiset taustat, kulttuurit ja kokemustasot muodostavat meille toimivan ja turvallisen työympäristön, jossa ihmiset viihtyvät ja menestyvät.

Lue lisää

 • Terveyttä ja hyvinvointia ihmisille ja maapallolle

  Terveyttä ja hyvinvointia ihmisille ja maapallolle

  Pauligin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia sen liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia.

  Terveellisempi tulevaisuus, yksi ateria kerrallaan. Heti alkumetreillä totesimme, että jos haluamme luoda maailmaa muuttavan tuotteen, sen täytyisi olla terveellinen, helppo valmistaa ja ennen kaikkea suussa sulavan herkullinen. Uskomme Pohjolan kasvien & yksinkertaisen raaka-aineiden voimaan, niinpä yhdistimme tutut ainekset eli Pohjolan kauran, keltaherneen ja härkäpavun ja niin syntyi Nyhtökaura®. Kauran ja palkokasvien yhdistelmä on tuotteidemme perusta, ja myös yrityksemme nimi kuvaa tätä ainutlaatuista yhdistelmää. Tuotevalikoimamme on 100% kasvipohjainen ja kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita, jotka ovat entistä parempia sekä ihmisille että planeetalle.

  Lue lisää

 • ILMASTOTOIMET & KIERTOTALOUS

  ILMASTOTOIMET & KIERTOTALOUS

  Pauligin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vuoteen 2025 mennessä kaikki pakkaukset ovat kierrätettäviä ja vuoteen 2030 mennessä ne valmistetaan täysin uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista.

  Maailman muuttaminen on herkullista. Suosimalla kasvipohjaista ruokaa, voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja suojella puhdasta vettä ja maa-alueita. Korvaamalla jo yhden naudanliha-aterian Nyhtökauralla®, säästät 7 kylpyammeellista (1321 litraa) vettä! Joten jos etsit yksinkertaista (ja herkullista!) keinoa suojella maailman parasta planeetta, olet löytänyt sen!

  Lue lisää

 • Oikeudenmukainen ja osallistava toiminta

  Oikeudenmukainen ja osallistava toiminta

  Pauligin tavoitteena on, että kaikki riskialueilta tulevat raaka-aineet ovat poikkeuksetta peräisin vastuullisiksi varmennetuista lähteistä viimeistään vuonna 2030. Tavoitteena on olla oikeudenmukainen ja osallistava kumppani sekä työnantaja koko arvoketjussa.

  Tulevaisuusystävällistä ruokaa maailman onnellisimmasta maasta – Suomesta! Gold&Green® on syntynyt Suomessa, jonka kylmässä ja ankarassa ilmastossa kaura kasvaa vahvaksi. Täällä kaura viihtyy, mikä on ymmärrettävää, sillä onhan Suomi virallisesti maailman onnellisin maa. Suomi on myös yksi maailman tasa-arvoisimmista, oikeudenmukaisimmista ja turvallisimmista yhteiskunnista – nämä ovat myös Gold&Greenin® työyhteisön peruspilareita. Nyhtökauran® tekijät koostuvat monimuotoisesta jengistä. Erilaiset taustat, kulttuurit ja kokemustasot muodostavat meille toimivan ja turvallisen työympäristön, jossa ihmiset viihtyvät ja menestyvät.

  Lue lisää