Algemene Actievoorwaarden winactie

“Leave a message to the world”

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Risenta AB

Deelname actie

 1. Je kunt deelnemen aan de actie door een slogan op de verpakking achter te laten op de “leave a message to the world” actie pagina. Door mee te doen aan deze actie geef je alle rechten aan de organiserende organisatie om de ingezonden slogans/suggesties onbeperkt en voor onbepaalde tijd te gebruiken.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Gold&Green social media of website hebt gereageerd en een reactieformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van Gold&Green zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De actie loopt van juli t/m oktober
 5. De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht
 6. Risenta AB  is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van een nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze. Deze loting vindt plaats in de eerste week van de volgende maand
 2. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Risenta AB is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.