For a
healthier
planet.

KLIMAATACTIE & CIRCULARITEIT

In 2030 wil Paulig 80% van zijn eigen broeikasgasemissies en 50% van de broeikasgasemissies van zijn waardeketen verminderen ten opzichte van 2018. Tegen 2025 zullen alle verpakkingen recyclebaar zijn en tegen 2030 zullen ze volledig uit hernieuwbare of gerecycleerde materialen bestaan.

IN GOED GEZELSCHAP – KOPLOPERS IN KLIMAATACTIE

Paulig is het eerste voedingsmiddelenbedrijf in Finland en een van de koplopers wereldwijd dat wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen heeft vastgesteld die door het Science Based Targets initiatief zijn goedgekeurd. Paulig streeft ernaar om in zijn bedrijfsvoering en waardeketen de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 1,5 °C te beperken. De doelen die Paulig heeft gesteld waren de meest ambitieuze die op dat moment beschikbaar waren via het Science Based Targets initiatief

Als onderdeel van Paulig Group willen ook wij koplopers zijn op het gebied van klimaatactie. We zoeken altijd naar manieren om bij te dragen aan het redden van de beste planeet in het hele universum: de aarde. Als we het bij Gold&Green over de milieu-impact van voedsel hebben, kijken we naar zaken als CO2-uitstoot, waterverbruik, landgebruik en verlies van biodiversiteit.

Plantaardige maaltijden vergen minder water, minder CO2-uitstoot en er is minder land voor nodig. Een win-win-win situatie dus, zoals wij het graag noemen.

KLIMAATVERANDERING TEGENGAAN, MAALTIJD VOOR MAALTIJD

Eten is een van de meest eenvoudige (en lekkere!) manieren waarop we klimaatverandering kunnen tegengaan. Dat komt omdat ruwweg 27% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van het voedselsysteem. Hoewel slechts een vijfde van de calorieën die we eten van dierlijke producten komt, produceren die meer dan de helft van de uitstoot van het voedselsysteem. Dit betekent dat je echt een verschil kunt maken met elke maaltijd. Als je bijvoorbeeld rood vlees door bonen vervangt, vermindert de koolstofuitstoot van die maaltijd met meer dan 95%.

De grafiek geeft een overzicht van de impact van verschillende soorten voedsel op het klimaat. De vakken tonen de gebruikelijke marges van de CO2-voetafdruk van verschillende soorten voedsel, de mediaan is gemarkeerd als een lijn over het vak. De CO2-voetafdruk waarden zijn afkomstig uit een reviewstudie van Clune et al. (2017), waarin 369 levenscyclus analysestudies zijn geanalyseerd, voor een totaal van 1718 waarden. Ook andere bronnen zijn geraadpleegd (de Vries & de Boer, 2010; Flysjö et. al., 2014; Ilmasto-opas, n.d; Poore & Nemecek, 2018; Räsänen et al., 2014; Saarinen et al., 2017; Röös, 2012), maar alle gepresenteerde waarden in deze studies vallen in dezelfde marges

Wij vinden het belangrijk om ons bewust te zijn van de invloed van onze eigen activiteiten en producten op het klimaat, zodat we maatregelen kunnen nemen om die te verminderen. Daarom onderzoeken we momenteel de invloed van ons product Pulled Oats® Naturel op het klimaat, in niet één maar twee onafhankelijke onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken zullen ons helpen om:

· De ecologische voetafdruk van onze waardeketen te evalueren

· Met onze partners samen te werken om de belangrijkste klimaateffecten te verminderen

· Onze klanten te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken.

In de afbeelding hiernaast tonen de vakjes de gebruikelijke marges van de CO2-voetafdruk van verschillende soorten voedsel. De mediaan is gemarkeerd als een lijn over het vak. Wij geloven in transparantie en de kracht van samenwerking. Daarom werken we samen met onderzoeksinstituten om duurzaamheidsindicatoren en berekeningsmethoden van de klimaatimpact voor de voedingsindustrie te ontwikkelen. We werken hard om mensen meer plantaardige opties te kunnen bieden en zo de wereld maaltijd voor maaltijd te veranderen.

WAT IS EEN CO2-VOETAFDRUK?

Een CO2-voetafdruk beschrijft het klimaateffect van een bepaald product of proces en omvat alle soorten broeikasgasemissies (CO2, CH4, N2O, enz.) die door dat product of proces veroorzaakt worden. In het geval van voedsel is de gebruikte eenheid vaak koolstofdioxide-equivalenten per kilogram van het product (kg CO2-eq/kg). De hier gepresenteerde CO2-voetafdruk waarden omvatten de uitstoot van alle stappen in de productieketen: van de boerderij tot het regionale distributiecentrum. Van een bepaald soort voedsel kunnen verschillende CO2-voetafdrukken gerapporteerd worden, afhankelijk van de productielocatie, de processen en de energiebronnen. Ook keuzes in de berekeningsmethode en een gebrek aan gegevens kunnen ertoe leiden dat de resultaten van verschillende studies uiteenlopen.

NIET DE NATUUR TEGENWERKEN, MAAR ERMEE SAMENWERKE

Meer dan 80% van de landbouwgrond wordt wereldwijd gebruikt voor dierlijke voedselproductie, maar toch komt slechts 18% van ons eten van dierlijke producten.

Ons voedselsysteem is nauw verbonden met het verlies aan biodiversiteit van land en zoet water. En dat is geen toeval, want ongeveer 40% van het landoppervlak van de aarde wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. Op dit land verbouwen we overal vrijwel dezelfde gewassen. Slechts drie planten (rijst, tarwe en maïs) zijn goed voor bijna 60% van alle plantaardige voeding die de mens eet. Ons voedselsysteem is de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit, de ontbossing van de tropen en het verlies en de achteruitgang van natuurlijke leefgebieden. Maar er is goed nieuws! Als we ons voedselsysteem veranderen en ons inzetten voor natuurbehoud, kunnen we de schade die we hebben aangericht terugdraaien. Het vergroten van de diversiteit in ons voedselsysteem en het toevoegen van meer plantaardige eiwitten aan onze voeding maken beide deel uit van de wereldwijde inspanning om de biodiversiteit te verbeteren. Dat is ook de reden waarom we diverse bronnen van plantaardige eiwitten hebben gekozen als basis voor onze producten. Onze drie musketiers: haver, erwten en tuinbonen.

83% van de wereldwijde landbouwgrond wordt gebruikt voor dierlijke landbouwproducten, terwijl die slechts 18% van de voedselcalorieën en 37% van de eiwitten leveren.

We moeten de manier waarop we voedsel produceren en consumeren veranderen om een natuurvriendelijke, CO2-neutrale toekomst te verzekeren

GROTERE POSITIEVE IMPACT, KLEINERE WATERVOETAFDRUK

Het is gemakkelijk om je waterverbruik te beïnvloeden door dagelijks simpele keuzes te maken, zoals korter douchen. Maar het is ook belangrijk om het verborgen verbruik te begrijpen dat ontstaat bij het produceren van dingen die jij gebruikt en consumeert.

Gold&Green is ontstaan in Finland, waar ze het geluk hebben dat er veel natuurlijke waterbronnen zijn die gedeeld worden met een relatief kleine bevolking. Dit betekent twee dingen: ten eerste zijn veel Finnen gewend water te gebruiken zonder er al te veel bij na te denken. Ze zijn niet altijd bewust van het feit dat veel andere landen niet zo gelukkig zijn als het om hun zoetwatervoorraden gaat. Het tweede is dat het verbouwen van gewassen hier minder belastend is voor de zoetwatervoorraden van onze favoriete planeet.

Als de onderzoeksgedreven duurzaamheidsfanaten die we zijn, wilden we precies weten hoeveel water er nodig is om Pulled Oats® te produceren. Volgens de studie van de Aalto Universiteit bedraagt de watervoetafdruk van Pulled Oats® 1370 l/kg. Dat is beduidend lager dan de watervoetafdruk van veel traditioneel eiwitrijk voedsel. Het bedraagt ongeveer de helft van de watervoetafdruk van kip en ongeveer 1/10 van de watervoetafdruk van rundvlees. Dat betekent dat je tot 7 badkuipen water kunt besparen door alleen al één maaltijd op basis van rundvlees te vervangen door Pulled Oats®! Hoe geweldig is dat?

PROBEER ONZE WATERVOETAFDRUK CALCULATOR EN LAAT JE VERBAZEN!

Watervoetafdruk per eiwitportie van de producten. De waarde voor Pulled Oats® (4,6 l/proteïne g) is opvallend laag door het hoge eiwitgehalte van het product (30%). Bron: Jalava & Kummu. 2018

VERPAKKINGSFILOSOFIE – HET PRODUCT BESCHERMEN

Als voedselverspilling een land zou zijn, dan zou het de op twee na grootste oorzaak van emissies in de wereld zijn.

Kwalitatieve en duurzame verpakkingen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van producten en helpen daarmee voedselverspilling tegen te gaan. Bij het ontwikkelen van onze verpakkingen is de prioriteit altijd om ervoor te zorgen dat het voedsel beschermd is. We creëren verpakkingen die voedselverspilling en de totale milieu-impact van het product verminderen. We zijn altijd op zoek naar milieuvriendelijkere verpakkingsmaterialen en nieuwe manieren om ze te gebruiken.

Verpakkingen die voedselverspilling tegengaan, kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om de totale milieu-impact van een product te verminderen. Het grootste deel van die impact ontstaat namelijk bij de primaire productie. Het voedsel in de verpakking vergt bij de productie bijna altijd meer energie, land en water dan de verpakking zelf. Zo is de impact van brood op de opwarming van de aarde bijvoorbeeld ongeveer 22 keer zo groot als de verpakking die het beschermt. Voor rundvlees is deze verhouding 90 keer zo groot, en voor kaas zelfs 190! Bij ketchup is de impact slechts 3 keer groter dan die van de verpakking.

WHAT GOES AROUND, COMES AROUND

Wij geloven in circulariteit en het gebruik van gerecyclede materialen. We volgen hetzelfde principe bij het maken van bijvoorbeeld onze shirts en tassen. We werken samen met partners die dezelfde filosofie delen. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met Globe Hope om koeltassen te maken van industriële zakken die vroeger gebruikt werden om ingrediënten van haver en peulvruchten naar de fabriek te brengen.

GEZONDHEID & WELZIJN VAN MENS EN PLANEET

Paulig heeft het streven om in 2030 70% van de netto-omzet te halen uit producten en diensten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen en de planeet.

Een gezondere toekomst, maaltijd voor maaltijd. Vanaf het allereerste begin is het onze passie geweest om verandering teweeg te brengen met heerlijke, nieuwe plantaardige voeding. We geloven in de kracht van Noordse planten en eenvoudige ingrediënten. Door haver samen te brengen met tuinbonen en erwteneiwit, creëerden we een uniek plantaardig eiwitrijk ingrediënt dat van nature lekker en gemakkelijk te bereiden is. Ons productportfolio is 100% plantaardig, en we zullen doorgaan met het ontwikkelen en creëren van nieuwe innovaties die nog beter zijn voor mens en planeet.

LEES VERDER

KLIMAATACTIE & CIRCULARITEIT

In 2030 wil Paulig 80% van zijn eigen broeikasgasemissies en 50% van de broeikasgasemissies van zijn waardeketen verminderen ten opzichte van 2018. Tegen 2025 zullen alle verpakkingen recyclebaar zijn en tegen 2030 zullen ze volledig uit hernieuwbare of gerecycleerde materialen bestaan.

De wereld veranderen is heerlijk. Het is moeilijk te geloven dat we de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen en bovendien schoon water en land kunnen behouden door alleen maar meer plantaardige eiwitten te eten. Maar het is waar. Door slechts één maaltijd rundvlees te vervangen door Pulled Oats®, kun je 7 badkuipen (1321 L) vol water besparen! Dus als je een eenvoudige (en lekkere!) manier zoekt om de beste planeet in het hele universum te behouden, dan heb je die gevonden!

LEES VERDER

EERLIJKE & INCLUSIEVE MANIER VAN WERKEN

Paulig heeft de ambitie om in 2030 alle grondstoffen uit risicogebieden te verkrijgen uit duurzame bronnen, geverifieerd door externe partijen. Het doel is om een eerlijke en inclusieve partner en werkgever te zijn in de hele waardeketen.

Toekomstvriendelijk voedsel van de gelukkigste plek ter wereld. Gold&Green is ontstaan in Finland, waar haver groeit in het koude, barre klimaat. Ze hebben het daar goed, wat logisch is als je bedenkt dat Finland officieel het gelukkigste land ter wereld is. Het is ook een van de meest gelijkwaardige, eerlijke en veilige samenlevingen ter wereld – net als de werkomgeving bij Gold&Green. Hier komt een diverse groep van achtergronden, culturen, leeftijden en ervaringsniveaus samen om havermagie te maken. Iedereen is welkom.

LEES VERDER

 • GEZONDHEID & WELZIJN VAN MENS EN PLANEET

  GEZONDHEID & WELZIJN VAN MENS EN PLANEET

  Paulig heeft het streven om in 2030 70% van de netto-omzet te halen uit producten en diensten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen en de planeet.

  Een gezondere toekomst, maaltijd voor maaltijd. Vanaf het allereerste begin is het onze passie geweest om verandering teweeg te brengen met heerlijke, nieuwe plantaardige voeding. We geloven in de kracht van Noordse planten en eenvoudige ingrediënten. Door haver samen te brengen met tuinbonen en erwteneiwit, creëerden we een uniek plantaardig eiwitrijk ingrediënt dat van nature lekker en gemakkelijk te bereiden is. Ons productportfolio is 100% plantaardig, en we zullen doorgaan met het ontwikkelen en creëren van nieuwe innovaties die nog beter zijn voor mens en planeet.

  LEES VERDER

 • KLIMAATACTIE & CIRCULARITEIT

  KLIMAATACTIE & CIRCULARITEIT

  In 2030 wil Paulig 80% van zijn eigen broeikasgasemissies en 50% van de broeikasgasemissies van zijn waardeketen verminderen ten opzichte van 2018. Tegen 2025 zullen alle verpakkingen recyclebaar zijn en tegen 2030 zullen ze volledig uit hernieuwbare of gerecycleerde materialen bestaan.

  De wereld veranderen is heerlijk. Het is moeilijk te geloven dat we de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen en bovendien schoon water en land kunnen behouden door alleen maar meer plantaardige eiwitten te eten. Maar het is waar. Door slechts één maaltijd rundvlees te vervangen door Pulled Oats®, kun je 7 badkuipen (1321 L) vol water besparen! Dus als je een eenvoudige (en lekkere!) manier zoekt om de beste planeet in het hele universum te behouden, dan heb je die gevonden!

  LEES VERDER

 • EERLIJKE & INCLUSIEVE MANIER VAN WERKEN

  EERLIJKE & INCLUSIEVE MANIER VAN WERKEN

  Paulig heeft de ambitie om in 2030 alle grondstoffen uit risicogebieden te verkrijgen uit duurzame bronnen, geverifieerd door externe partijen. Het doel is om een eerlijke en inclusieve partner en werkgever te zijn in de hele waardeketen.

  Toekomstvriendelijk voedsel van de gelukkigste plek ter wereld. Gold&Green is ontstaan in Finland, waar haver groeit in het koude, barre klimaat. Ze hebben het daar goed, wat logisch is als je bedenkt dat Finland officieel het gelukkigste land ter wereld is. Het is ook een van de meest gelijkwaardige, eerlijke en veilige samenlevingen ter wereld – net als de werkomgeving bij Gold&Green. Hier komt een diverse groep van achtergronden, culturen, leeftijden en ervaringsniveaus samen om havermagie te maken. Iedereen is welkom.

  LEES VERDER