G&G:S SÄTT ATT VARA HÅLLBARA

* Ingredienser: Havre och bönor odlas nära tillverkningen 

* Havre från Norden stödjer variation (av soja eller vete) 

* Enbart naturliga ingredienser 

* Produktion: Enbart mekaniska processer, inga kemikalier 

*Förpackning: Återvunnet material

Titta på en kort film om hur G&G minimerar miljöpåverkan: